Van Vleeschwaar

Sinds 2018 zijn in de meeste bewerkte voedingsmiddelengroepen, zo ook in bewerkte vleesproducten, de hoeveelheid zout, verzadigd vet en suiker gelijk gebleven of gedaald. Dit blijkt uit de Herformuleringsmonitor die het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, elke twee jaar in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verricht. 

Er is vooral minder zout te vinden in voedingsmiddelen waarvoor afspraken zijn gemaakt vanuit het Akkoord Verbetering Productsamenstelling (AVP). Dit geldt in onze sector bijvoorbeeld voor sommige bewerkte vleesproducten als knakworsten in blik en filet american. 

In producten zoals gebraden gehakt en leverworst zien we vooral dat het aandeel verzadigd vet duidelijk gedaald is.

Bron: RIVM