Nederlandse vleeswarenbedrijven besteden veel zorg aan de kwaliteit en voedselveiligheid van hun producten. Veel bedrijven hebben daartoe op bedrijfsniveau kwaliteitsprogramma’s geïmplementeerd zoals ISO, IFS of BRC. Werknemers in de vleeswarenindustrie worden getraind en opgeleid om bij de productie van vleeswaren hygiënemaatregelen in acht te nemen en de voedselveiligheid van producten te borgen.

Zowel aan de publieke als private borging van de voedselveiligheid en -integriteit wordt veel aandacht besteed. In samenspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), zijn criteria voor private kwaliteitsschema’s opgesteld, die de private borging van de voedselveiligheid en de voedselintegriteit moeten versterken. Transparantie en informatie-uitwisseling maken een belangrijk onderdeel uit van deze criteria. De website www.ketenborging.nl biedt bedrijven uit de voedselketen een overzicht van erkende kwaliteitsschema’s, die voldoen aan deze criteria. Ondernemers kunnen via deze website controleren of hun zakenpartners gecertificeerd zijn door een kwaliteitsschema dat aan de eerder genoemde criteria van voedselveiligheid en –integriteit voldoet of niet, en daar hun handelen op afstemmen.