Onbezorgd genieten

Voedsel moet veilig zijn voor de consument want we mogen er niet ziek van worden. Hier wordt binnen de Nederlandse Vleeswarenindustrie met zorg en aandacht naar gekeken. Er zijn veel verschillende kwaliteitseisen – deze zijn in alle landen van de Europese Unie hetzelfde. Deze eisen gaan vooral over de productie en de inhoud van vleeswaar. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid vet en nitriet. In de zogenoemde Warenwet staan alle eisen aan voedingsmiddelen vastgelegd.

Wie controleert of bedrijven aan deze kwaliteitseisen voldoen?

 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of producenten en handelaren zich hier aan de kwaliteitseisen houden. De NVWA houdt toezicht op veilige voedselproductie- en verkoop. Zo weten we zeker dat alle vleeswaren in het schap voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

Keurmerken

Naast alle kwaliteitseisen voor voedselveiligheid, zijn er ook verschillende keurmerken. Deze keurmerken vertellen vooral iets over de herkomst van het vlees: hoe het dier geleefd heeft en of er extra aandacht is besteed aan natuur en milieu. Op de website Keurmerkenwijzer lees je meer over keurmerken in de categorie vlees.