Een trend in de vleesconsumptie is de aandacht voor ‘duurzaam’. Door de groeiende wereldbevolking is er meer vraag naar vlees. Dit leidt tot een gedeelde zorg over de natuurlijke grondstoffen. Vleesproducenten houden rekening met dierenwelzijn en worden steeds ‘diervriendelijker genoemd. Hieronder de actuele berichtgevingen rondom het thema ‘duurzaamheid’.