Van Vleeschwaar

De consumptie van vlees en vleeswaren in Nederland is afgelopen jaar gestegen tot 77,2 kilo per hoofd van de bevolking. Dat is 600 gram vlees meer dan een jaar eerder, meldt de universiteit van Wageningen in dinsdag gepubliceerd onderzoek in opdracht van de actiegroep Wakker Dier. Volgens de onderzoekers is het voor het eerst in tien jaar dat de vleesconsumptie per Nederlander weer een stijging vertoont, zij het een lichte.

Verdeling vleesconsumptie

De verhoudingen tussen de verschillende soorten vlees veranderen nauwelijks in 2018 ten opzichte van voorgaande jaren. Bijna de helft van het verbruik in 2018 – ruim 36 kg – bestaat uit varkensvlees. Pluimveevlees en rundvlees samen zijn goed voor vrijwel de andere helft van de vleesconsumptie in Nederland (38 kg). De stijging komt vooral door een toename van de consumptie van pluimveevlees. Het verbruik daarvan per hoofd van de bevolking nam afgelopen jaar vier ons toe tot 22,5 kilo. De consumptie van varkensvlees en rundvlees nam marginaal toe.

* BRON: De gepresenteerde cijfers melden het verbruik op basis van karkasgewicht, dus vlees inclusief been, vet en zwoerd. Als vuistregel geldt dat daarvan ongeveer de helft feitelijk geconsumeerd wordt als vlees en vleeswaren.

Oplopende trend vleesconsumptie

De 2018-cijfers betekenen dat er voor het eerst in 10 jaar weer een oplopende trend is. In de jaren 2008-2009 noteerden we voor het laatst een stijging. Daarna daalde het verbruik in Nederland van zo’n 79 kg in 2010 naar onder de 77 kg in 2015 per hoofd van de bevolking. De jaren 2016 en 2017 kenmerkten zich door een stabilisatie in het vleesverbruik; de hoeveelheid van 76,7 kg in 2017 was gelijk aan het niveau van 2005. De periode (2010-2015) van een licht dalende trend in het vleesverbruik kwam daarmee ten einde.

Bronvermelding: https://www.wur.nl/nl/nieuws/Vleesconsumptie-Nederland-stijgt-licht.htm