Gering gezondheidsrisico Hepatitis E.


Hepatitis E vraagstuk onder controle
Vanuit het Verenigd Koninkrijk zijn er berichten over het Hepatitis E virus. Hierbij wordt verondersteld, dat het virus z’n oorsprong zou vinden in onder meer Nederlandse vlees(waren)producten. Het vraagstuk van Hepatitis E is in Nederland bekend in de hele productieketen: bij de varkenshouders, bij de varkensslachterijen en bij de producenten van vlees(waren)producten. Op grond van gerichte en effectieve beheersmaatregelen en op basis van eerdere rapportages (NVWA) stellen de brancheorganisaties voor de vlees- en vleeswarenindustrie (COV & VNV), dat het vraagstuk goed in beeld is, effectief wordt beheerst en dat Nederlandse leveranciers veilige grondstoffen en producten leveren.

Hepatitis-E-virus-particle-artwork
Gering gezondheidsrisico
Het gezondheidsrisico van Hepatitis E is relatief gering. Het kan bij mensen met een (sterk) verminderde weerstand leiden tot geelzucht (griepverschijnselen), tot leverfalen en het vormt verder alleen een gezondheidsrisico bij mensen die een orgaantransplantatie hebben gehad.

Overdracht bij de consument kan plaatsvinden via varkenslevers, die niet voldoende zijn verhit. Ook varkensvlees, bloed en natuurdarmen zijn onderzocht, maar die dragen het virus niet noemenswaardig over.
Verder kan besmetting plaatsvinden vanuit het milieu (oppervlaktewater), andere voedingsmiddelen (rauwe melk, schelpdieren) en via de mens met name vanuit donorbloed en donor organen. Zie voor algemene achtergrondinformatie: www.vlees.nl/themas/diergezondheid/varkens/hepatitis-e/

Beheersmaatregelen
Eerder onderzoek (NVWA, Sanquin bloedbank) heeft bevestigd, dat een goede verhitting van vooral de lever als grondstof leidt tot producten, die net zo veilig zijn als andere varkensvleesproducten.

Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en vertaald in aangescherpte maatregelen om veilige grondstoffen en producten te blijven garanderen.

De brancheverenigingen onderschrijven de voedingsadviezen voor mensen met een verhoogd risico om varkensleverproducten en samengestelde niet-verhitte varkensvleesproducten te mijden, als de productinformatie onvoldoende inzicht geeft over de productiewijze.

Share this Post

About the Author
Vleeschwaar

Vleeschwaar