Slachthuizen die de deuren moeten sluiten, Maya De Bij die ingeschakeld wordt om vleeswaren in de ban te slaan: de vleesindustrie zit in de hoek waar de klappen vallen. Maar hoe (on)gezond is dat stukje hesp tussen uw boterham nu écht? Een panel van voedingsexperts buigt zich over vijf stellingen.

Vleeschwaar vleeswaren bewaren1. Bewerkt vlees is even slecht als snoep

In de vernieuwde voedingsdriehoek wordt zowel snoep als bewerkt vlees gelabeld als de rest- categorie ‘te mijden product’. Maar een sandwich met hesp is niet even ongezond als één met choco, zeggen de onafhankelijke experts die de Belgian Association for Meat Science and Technology (BAMST) verza- melde voor een panelgesprek, om meer nuance in het debat te brengen. Volgens Loes Neven van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven (VIGL), dat de voedings- driehoek opstelde, willen ze ook daar zeker niet gezegd hebben dat «vlees vergif is». «We willen vooral duidelijk maken welke voedingsmiddelen essentieel zijn voor een gezond dieet, en willen Vlamingen stimule- ren om naar gezonde alternatieven te grijpen.»

2. Bewerkt vlees is even kankerverwekkend als roken

Als u regelmatig en veel préparéeet,zouhetrisicoopdarmkanker even hoog zijn als het risico dat een kettingroker loopt op longkanker. Klopt niet, zegt Stefaan De Henauw, professor publieke gezondheid aan de Universiteit Gent. «Er is voldoende wetenschappelijk bewijs om te stellen dat er een verband is tussen het eten van bewerkt vlees en het krijgen van darmkanker. Alleen is dat verband vele malen minder sterk dan de correlatie tussen regelmatig roken en het krijgen van long- kanker. Wie regelmatig rookt, loopt maar liefst tien keer meer risico om longkanker te krijgen dan wie nooit rookt. Wie per dag 50 gram meer bewerkt vlees eet dan wie dat niet doet, loopt volgens wetenschappelijke studies 0,2 keer meer risico om darmkanker te ontwikkelen.»

3. De voedingsdriehoek is altijd goed

U volgt trouw de vorig jaar grondig door elkaar geschudde voedingsdriehoek? Toch betekent dat niet dat u daar door automatisch safe bent, zo benadrukken de experts. «De voedingsdriehoek is op maat ontworpen van de gemiddelde Vlaming. U zal mij niet horen beweren dat ouderen met een tekort aan vitamine B12 geen vlees mogen consumeren», aldus professor De Henauw. Volgens Loes Neven van het VIGL wordt de voedingsdriehoek binnenkort diverser gemaakt, zodat hij ook op specifieke doel- groepen van toepassing is.« We werken aan richtlijnen op maat van verschillende leeftijdsgroepen, maar de richtlijn ‘meer groenten, minder vlees’ geldt wel voor elke gezonde Vlaming. Voor specifieke doelgroepen bieden we op onze website tips op maat aan.»

4. Een vleestaks is gezond

Een belasting heffen op vleesconsumptie zou mensen automatisch naar gezondere alternatieven doen grijpen. Experts raken het niet eens over deze stelling. Volgens Loes Neven zijn er wetenschappelijke bewijzen dat het werkt, maar de Britse diëtiste Carie Huxton vreest voor een pervers effect. «Door vleesconsumptie te belasten, riskeer je vooral mensen met een lager inkomen te treffen. Bemiddelde mensen zullen die biefstuk op hun bord niet laten. De belasting zal vooral ouderen, armen en jonge gezinnen in hun portemonnee treffen», stelt Huxt

5. Plantaardige alternatieven zijn sowieso gezonder dan vlees

Die worst op uw bord inruilen voor een vleesvervanger, zou sowieso goed zijn voor uw gezondheid. Maar die vlieger gaat niet per se op — een bereide groentenburger tjokvol zout is ook niet meteen een slim plan voor een gezond leven. « Alle voedingsproducten uit een bepaalde categorie op één hoop smijten, is nooit een goed idee. Ook een vegetarisch alternatief kan dus ongezond zijn. De leidraad is om zoveel mogelijk vers en onbewerkt voedsel te eten», verduidelijkt Neven.

Bron: HLN.be