Vleeschwaar.nl is het cross-mediale en interactieve communicatieplatform van de Nederlandse vleeswarenindustrie. De site word beheerd door de VNV (Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie. Het communicatieplatform heeft tot doel het inspireren van Nederlandse consumenten over de veelzijdigheid van vleeswaren en het bevorderen van een constructieve dialoog over Nederlandse vleeswaren en draagvlak voor de productie daarvan.

Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van veel informatie over vleeswaren en met name over de kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid daarvan. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt dan wel (met links) verwezen naar onafhankelijke autoriteiten of onafhankelijke wetenschappelijke bronnen.
Vleeschwaar.nl onderhoudt tevens accounts op social media: Facebook en Instagram.

Vleeschwaar.nl is beschikbaar voor vertegenwoordigers van de pers en anderen: mail info@vleeschwaar.nl.