Vleeswaren passen prima in gebalanceerd dieet. Nederlanders zijn gematigde vleeswaren eters. Wij eten gemiddeld rond de 20 gram vleeswaren per dag. Dit is beduidend lager dan wat normaal als overmatig wordt gezien (meer dan 50 gram per dag). Vleeswaren zijn producten met een lange traditie en grote verscheidenheid die veel belangrijke voedingsstoffen bevatten zoals proteïnen, vitaminen en ijzer. Deze voedingstoffen zijn moeilijk te verkrijgen uit andere producten die we dagelijks consumeren. Een bescheiden consumptie van vlees en vleeswaren past daarmee ook volgens het Voedingscentrum en diëtisten prima in een gezond en gevarieerd dieet

Verbetering van productsamenstelling van vleeswaren

De Nederlandse supermarkten werken sinds enige jaren nauw samen met de voedingsmiddelenindustrie om de samenstelling van de verschillende productcategorieën verder te verbeteren. Ook de Nederlandse vleeswarenindustrie heeft met de supermarkten afspraken gemaakt om door het herformuleren van vleeswaren een bijdrage te leveren aan het verminderen van de hoeveelheid (verzadigde) vetten en zout (natrium) in vleeswaren.. Deze afspraken zijn ruimschoots gehaald. De gemiddelde hoeveelheid zout is in twee jaar met iets meer dan 20% gedaald en verzadigd vet met bijna 10%. Inmiddels voldoet 93% van de producten in de schappen aan de afgesproken norm. Dat de producenten en supermarkten eigen normen stellen, leidt duidelijk tot verschuivingen binnen het assortiment, ook als deze niet wettelijk verankerd zijn. Inmiddels zijn er naast de afspraken over vleeswaren ook afspraken gemaakt voor andere productgroepen (zie www.akkoordverbeteringproductsamenstelling.nl).

Vleeswaren en kanker, hoe zit het precies?

In 2015 publiceerde het IARC een rapport over de relatie tussen overmatige consumptie van vleeswaren en een verhoogd risico op darmkanker. Het risico op kanker is complex en niet afhankelijk van een enkel attribuut, maar afhankelijk van veel meer factoren (leeftijd, genetica, dieet, leefomgeving en leefstijl). Het is niet een individuele groep van producten die het risico voor de volksgezondheid bepaalt, maar het dieet in z’n geheel, samen met andere omgevingsfactoren. Het IARC onderzoek kwalificeert het gevaar op kanker op basis van onderzoekresultaten uit de hele wereld. Hierbij is uitsluitend gekeken naar het gevaar van bepaalde stoffen in vleeswaren bij een overmatige consumptie. Er is echter geen inschatting gemaakt van het echte risico voor consumenten. Dit betekent dat er geen rekening is gehouden met de feitelijke blootstelling in relatie met het potentieel om kanker te veroorzaken.

IARC kwalificeert ook buitenlucht, drinkwater en zon in categorie 1. Het risico hiervan voor de volksgezondheid wordt ook voor die items beperkt bij een gematigde blootstelling.

Vleeswaren bevatten veel belangrijke voedingsstoffen zoals proteïnen, vitaminen en ijzer. Nederlanders eten gemiddeld 20 gram vleeswaren per dag, beduidend lager dan wat als overmatig wordt gezien (meer dan 50 gram per dag).